E-hälsa

"E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa." (Socialstyrelsen)

Information med anledning av Covid-19 – LÄS HÄR

Inom e-hälsa använder man begreppet välfärdsteknologi, vilket definieras som kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.

Exempel på välfärdsteknik kan vara digitala trygghetslarm, positioneringslarm, sensorer, tillsyn med kamera. Exempel som kan användas av personal inom socialtjänst och vård och omsorg är digitala nycklar, mobil dokumentation och signering.

Kommunförbundet Skåne har med start 2013 stöttat kommunerna med nätverk för samverkan och kunskapsutbyte. Fokusområden för vårt stöd:

  • Säker identifiering vid inloggning till system och digitala tjänster:
  • Nationell patientöversikt (NPÖ), LÄS MER
  • Mina Planer – Vårt gemensamma digitala stöd, med Region Skåne, för Samverkan vid utskrivning(SVU) och Samordnad individuell plan(SIP) LÄS MER

Vision e-hälsa 2025

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har träffat en överenskommelse om Vision e-hälsa 2025:

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

LÄS MER: Vision e-hälsa 2025

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ottie Andersson