Digitalisering

Kommunförbundet Skånes styrelse har för 2019 ånyo pekat ut digitalisering som ett prioriterat område.

Den verksamheten inom Kommunförbundet Skåne som har sitt huvudfokus på digitaliseringsfrågor kallar vi Digital utveckling.

Inom grupp Digital utveckling har vi samlat den strategiska funktionen kring digitaliseringsfrågor, förvaltningen av såväl katalogtjänsten KomKat och gemensamma eHälsotjänster som upphandlingar avseende telefonitjänster och  kommunikationstjänster, samt även utvecklingstjänster avseende digitala verktyg.

Vi anordnar konferenser och utbildningar för kommunala tjänstepersoner inom digitaliseringsområdet.

I dagsläget håller vi dessutom samman tre nätverk inom verksamhetsområdet:

  • Nätverk för IT-chefer eller motsvarande i medlemskommunerna (IT-chefsnätverket)
  • Strategiskt nätverk för digitalisering
    Nätverket bemannas av representanter för de 33 skånska kommunerna.
    Representanter utses av respektive kommundirektör.
  • Nätverk för kontaktpersoner för eHälsotjänster
  • Nätverk för personuppgiftsfrågor
  • Skånskt IT-arkitekturråd

Kommunförbundet Skåne är också engagerade i olika regionala och nationella satsningar och stödprojekt kring digitalisering.

Kommunförbundet Skåne företräder de skånska kommunerna i Ineras AB’s programråd.

Vi samverkar även med Region Skåne kring såväl operativa som strategiska frågor gällande digitalisering.

Inom verksamhetsområdet tillhandahåller Kommunförbundet Skåne även fortbildningar för våra medlemmar.

Digital Transformationsanalys (DiTA)

För att identifiera var varje kommun befinner sig i digitaliseringsarbetet, och för att kunna följa kommunernas utvecklingsarbete över tid, erbjuder Kommunförbundet Skåne att genomföra kostnadsfria digitala transformationsanalyser i kommunerna. Analysen gör det möjligt för oss på Kommunförbundet Skåne att informera respektive kommun om hur de aktivt kan arbeta för att stå bättre rustad i digitaliseringsarbetet. Analysens resultat presenteras för kommunstyrelsen eller KSAU i form av en muntlig rapport.

Målet är att besöka alla kommuner i Skåne och vi har redan besökt 17 kommuner. Kommunförbundet Skåne är tillgängliga att utföra denna tjänst under hela 2019. Om du är intresserad av att bjuda in Kommunförbundet Skåne för att genomföra en digital transformationsanalys eller om du har några frågor, kontakta Nils Hermansson på nils.hermansson@kfsk.se.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Niclas Clausenborg