Digitalisering

Kommunförbundet Skåne har med start 2017 fått ett förtydligat uppdrag att se över stödet till medlemmarna kring digitaliseringens möjligheter.

Kommunförbundet Skåne tog 2012 ett tydligt steg mot att öka sitt fokus kring digitalisering och de möjligheter som den ger, genom att tillsammans med våra 33 medlemmar, i projektform, etablera en strategisk funktion riktad mot IT utveckling och digitalisering. Denna funktion har efter projektets slut blivit en permanent funktion inom Kommunförbundet Skåne. Över tid har flera roller inom Kommunförbundet Skåne knutits till digital utveckling som vi kallar den här funktionen.

Inom digital utveckling har vi idag samlat den strategiska funktionen kring digitatliseringsfrågor, förvaltningen av såväl katalogtjänsten KomKat och gemensamma eHälsotjänster som upphandlingar avseende telefonitjänster och  kommunikationstjänster, samt även utvecklingstjänster avseende nya digitala verktyg.

Vi anordnar konferenser och seminarium för kommunala tjänstepersoner inom digitaliseringsområdet.

I dagsläget håller vi dessutom samman tre nätverk inom verksamhetsområdet:

  • Nätverk för IT-chefer eller motsvarande i medlemskommunerna (IT-chefsnätverket)
  • Nätverk för kontaktpersoner för eHälsotjänster
  • Strategiskt nätverk för digitaliseringsfrågor

Kommunförbundet Skåne är också engagerade i olika regionala och nationella satsningar och stödprojekt kring digitalisering.

  • Greater Copenhagen and Skåne Committees digitalisergingsprojekt (GCSC Giga)
  • SKLs nätverk för regionala samordnare inom digitaliseringsområdet
  • SKLs nätverk för arkitelturfrågor inom digitaliseringsområdet
  • Skånskt Bredbandsforum (SBBF)

Vi samverkar i även med Region Skåne kring såväl operativa som strategiska frågor gällande digitalisering.

Inom verksamhetsområdet tillhandahåller Kommunförbundet Skåne även fortbildningar för våra medlemmar.

För att samordna och underlätta kommunikation och informationsdelning i alla nätverk

 

Konferens om digitalisering 15 maj

Läs mer om konferensen som anordnades av Kommunförbundet Skåne den 15 maj 2017 här

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Niclas Clausenborg