Digitalisering

Digitalisering är Kommunförbundet Skånes satsning på eSamhället.

Samtliga 33 kommuner deltar i samverkan som är en del av Kommunförbundet Skåne.

När vi pratar om eSamhället så är det viktigt att vara tydlig med begreppen. eSamhället som begrepp syftar på det skifte som sker i samhället, där IT-lösningar och system på ett naturligt sätt understödjer den dagliga tillvaron, utan att vara ett redskap man tar till ibland.

Exempel på eSamhället är smartphones, där jag på ett intuitivt och lätt sätt kommer åt det jag behöver för stunden. Oavsett det är min adressbok, kontakter på LinkedIn, Facebook eller fakta som jag hittar via Google och Wikipedia. Ett annat exempel är att jag med en enkel pekning på min surfplatta gör min röst hörd och deltar i samhällsdebatten.

eSamhället är den samlade nytta IT ger oss.

Inom ramen för Cesam Skåne samverkar de 33 kommunerna och de medarbetare som är engagerade i olika nätverk via vårt extranät Yammer.

Exempel på områden där Kommunförbundet Skåne stödjer kommunerna för ökad samverkan i dessa nätverk är;

  • eHälsofrågor
  • NPÖ (Nationell Patientöversikt)
  • Nätverk för Skånes IT-chefer.

 För att komma åt extranätet måste du registrera dig på Yammer.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Niclas B Clausenborg