Digitalisering

Kommunförbundet Skåne har med start 2017 fått ett förtydligat uppdrag att se över stödet till medlemmarna kring digitaliseringens möjligheter.

Kommunförbundet Skåne tog 2012 ett tydligt steg mot att öka sitt fokus kring digitalisering och de möjligheter som den ger, genom att tillsammans med våra 33 medlemmar, i projektform, etablera en strategisk funktion riktad mot IT-utveckling och digitalisering. Denna funktion har efter projektets slut blivit en permanent funktion inom Kommunförbundet Skåne. Över tid har flera roller inom Kommunförbundet Skåne knutits till digital utveckling som vi kallar den här funktionen.

Inom digital utveckling har vi idag samlat den strategiska funktionen kring digitaliseringsfrågor, förvaltningen av såväl katalogtjänsten KomKat och gemensamma eHälsotjänster som upphandlingar avseende telefonitjänster och  kommunikationstjänster, samt även utvecklingstjänster avseende nya digitala verktyg.

Vi anordnar konferenser och seminarium för kommunala tjänstepersoner inom digitaliseringsområdet.

I dagsläget håller vi dessutom samman tre nätverk inom verksamhetsområdet:

Kommunförbundet Skåne är också engagerade i olika regionala och nationella satsningar och stödprojekt kring digitalisering.

Vi samverkar även med Region Skåne kring såväl operativa som strategiska frågor gällande digitalisering.

Inom verksamhetsområdet tillhandahåller Kommunförbundet Skåne även fortbildningar för våra medlemmar.

Digital Transformationsanalys (DiTA)

För att identifiera var varje kommun befinner sig i digitaliseringsarbetet, och för att kunna följa kommunernas utvecklingsarbete över tid, erbjuder Kommunförbundet Skåne att genomföra kostnadsfria digitala transformationsanalyser i kommunerna. Analysen gör det möjligt för oss på Kommunförbundet Skåne att informera respektive kommun om hur de aktivt kan arbeta för att stå bättre rustad i digitaliseringsarbetet. Analysens resultat presenteras för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i form av en rapport.

Målet är att besöka alla kommuner i Skåne och vi har redan besökt 12 kommuner. Kommunförbundet Skåne är tillgängliga att utföra denna tjänst under hela 2018. Om du är intresserad av att bjuda in Kommunförbundet Skåne för att genomföra en digital transformationsanalys eller om du har några frågor, kontakta Nils Hermansson på nils.hermansson@kfsk.se.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Niclas Clausenborg