Kategori: Samhällsbyggnad

Kommunerna i dialog om kommunal planering för bostäder

Idag besökte utredarna för kommunal planering för bostäder  (Dir 2017:12) Malmö för samtal med de skånska kommunerna. Utredningen ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna, vilket utredarna

Publicerad: 2 maj, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Från planbesked till genomförande

Den 20 april träffades ett 60- tal planerare från Skånes kommuner i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Nätverket som har varit igång sen 2014 valde att lyfta temat Från planbesked till genomförande för att synliggöra hur

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Konferens om Bioekonomi den 15 maj i Lund

Bioeconomy stakeholder conference  – Challenges and opportunities in the transition to bioeconomy Konferensen är en del av Hållbarhetsveckan och universitetets 350-jubileum och deltagarna kommer bjudas på nulägesanalys och diskussioner mellan industri, näringsliv, akademi och samhällsorganisationer

Publicerad: 18 april, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens

Skånskt bostadsnätverk, en arena för samverkan och kunskap, anordnade en heldag med fokus på bostadsmarknadens sociala dimension. Assar Lindén, Boverket, inledde dagen med att tala om den rapport de har gjort gällande Europas sociala bostadssektor och om

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Igår samlades runt hundra bostadsmarknadsaktörer på Malmömässan för att diskutera bostadsförsörjningen i Skåne med ett särskilt fokus på frågans sociala dimension. Vi vill tacka alla talare och deltagare för en givande konferens! Ta del av dagen

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Välkomna till vårens nätverksträff för Skånes planerare

Den 20 april träffas Skånes planerare i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Temat som kommer att behandlas är från planbesked till genomförande utifrån behovet av att säkerställa strukturen för att följa genomförandet av en plan då

Publicerad: 29 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Dialogmöte med utredningen om kommunal planering för bostäder

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. Den 2 maj har utredare Hanna Wiik bjudits ner till Skåne för att informera om

Publicerad: 27 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer