Kategori: Samhällsbyggnad

Den lilla orten diskuterades stort på årets Skånes Plan- och byggdag

Dagen syftar till att beröra bygg- och planeringsfrågor med en stark regional förankring. Teman som lyftes på årets konferens var bland annat ”Integration i byar”, ”Den lilla ortens attraktivitet för fastighetsutveckling”, Landsvägen delar byn”, ”Bebyggelseutveckling

Publicerad: 12 oktober, 2018Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Dags att söka LOVA- och LONA-medel

Ansökning till LOVA Förutsättningarna för LOVA har ändrats sedan senaste sökomgången. LOVA-förordningen uppdaterades i början av 2018. Bredden i LOVA har enligt förordningen ändrats till att inkludera fler typer av åtgärder och projekt. Ni kan

Publicerad: 10 oktober, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Nyhetsbrev MuniComp och ekologisk kompensation

Under våren har det transdisciplinära forskningsprojektet MuniComp (Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv) haft uppstart. Projektets syfte är att ge kunskap och förslag på riktlinjer för användning av ekologisk kompensation i Sverige med fokus

Missa inte Vårkonferensen 2018!

Hur kan Skåne utveckla den inkluderande bostadsmarknaden? Idag ser vi att bostadsmarknaden utmanas av bostadsbrist, segregation och ökande variationer av boendestandard. Välkommen till en dag fylld av kunskap och erfarenhetsutbyte! Datum: 25 april Tid: 09.00 –

Publicerad: 3 april, 2018Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer

Här kan du läsa om årets första Sydlov-träff

95 personer trotsade vädrets makter av cirka 120 anmälda från 28 kommuner. Jesper Bergnordh gav dagen en introduktion med en kort presentation av Kommunförbundet Skåne, följd av Malmös stadsantikvarie Olof Martinsson som talade om hur

Publicerad: 9 mars, 2018Sidansvarig: Niklas Lindmarker

Läs mer

Välkommen på konferens om byggemenskaper i Skåne!

Lokal för konferensen är Sankt Gertrud Konferens på Östergatan 7B i Malmö. Mer information, aktuellt program för dagen och anmälan kan du se här: Byggemenskaper i Skåne – konferens 6 april  

Publicerad: 5 mars, 2018Sidansvarig: Niklas Lindmarker

Läs mer