Kategori: Nyheter

Den lilla orten diskuterades stort på årets Skånes Plan- och byggdag

Dagen syftar till att beröra bygg- och planeringsfrågor med en stark regional förankring. Teman som lyftes på årets konferens var bland annat ”Integration i byar”, ”Den lilla ortens attraktivitet för fastighetsutveckling”, Landsvägen delar byn”, ”Bebyggelseutveckling

Publicerad: 12 oktober, 2018Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Projektifiering möter lärande utvärdering

Vad händer när ordinarie verksamhet i allt större utsträckning övergår till projektform? Hur ser vi till att ett projektresultat förvaltas och implementeras i verksamheten? Hur ska vi bli bättre på att arbeta i projektform? Den

Missa inte Vårkonferensen 2018!

Hur kan Skåne utveckla den inkluderande bostadsmarknaden? Idag ser vi att bostadsmarknaden utmanas av bostadsbrist, segregation och ökande variationer av boendestandard. Välkommen till en dag fylld av kunskap och erfarenhetsutbyte! Datum: 25 april Tid: 09.00 –

Publicerad: 3 april, 2018Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer

FoU-projekt om ekologisk kompensation beviljat

Högskolan Kristianstad har tillsammans med Lomma kommun, Helsingborg stad, Kommunförbundet Skåne och fem företag beviljats 5 miljoner kronor till att utveckla ekologisk kompensation som styrmedel ur ett kommunperspektiv. Kommunerna är viktiga om ekologisk kompensation ska kunna bli ett effektivare

Publicerad: 11 januari, 2018Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Skånes planerares nätverk

God Jul och Gott nytt år!   Nedan är länkat material från senaste nätverksmötet 27 november 2017:   Program Skånes planerare nätverksmöte 27 november 2017 Deltagarlista Minnesanteckningar_Studentmedarbetare Naima Lindersson Kommunförbundet Skåne Frågor till erfarenhetsutbyte Gruppindelning

Publicerad: 15 december, 2017Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer

Dialogmöte med utredningen om kommunal planering för bostäder

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. Den 2 maj har utredare Hanna Wiik bjudits ner till Skåne för att informera om

Publicerad: 27 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Regeringens 22-punktsprogram i fokus för Skånskt bostadsforum

Efter en inledning från de tre arrangörerna Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne, presenterade statssekreterare Alf Karlsson (Mp) regeringens 22-punktsprogram för ökat byggande. Efter presentationen diskuterades 22-punktsplanen i smågrupper. Diskussionen kretsade främst kring de föreslagna

Publicerad: 6 december, 2016Sidansvarig: Filip Rydén

Läs mer

Återblick från dialogmöte med kommunerna och Region Skåne om e-hälsa

För att möjliggöra detta på bästa sätt behöver vi hjälpas åt. Den 30 augusti hölls ett första dialogmöte med Region Skåne och nedan är presentationsmaterial och minnesanteckningar från dagen. Minnesanteckningar Dialogmöte e-hälsa 30 aug 2016 Inledning Niclas Bendroth Clausenborg SKL

Publicerad: 30 september, 2016Sidansvarig: Ottie Andersson

Läs mer

Skånska kommunpolitiker i dialog om bostadsfrågan

Igår deltog ett 50- tal kommunpolitiker, från kommunala bostadsbolag, ordförande i byggnadsnämnder till kommunstyrelseordförande, på det dialogmöte Kommunförbundet Skånes beredning för samhällsbyggnads-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor bjöd in till. Syftet med mötet var att diskutera