Kategori: Nyheter

Dialogmöte med utredningen om kommunal planering för bostäder

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. Den 2 maj har utredare Hanna Wiik bjudits ner till Skåne för att informera om

Publicerad: 27 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Regeringens 22-punktsprogram i fokus för Skånskt bostadsforum

Efter en inledning från de tre arrangörerna Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne, presenterade statssekreterare Alf Karlsson (Mp) regeringens 22-punktsprogram för ökat byggande. Efter presentationen diskuterades 22-punktsplanen i smågrupper. Diskussionen kretsade främst kring de föreslagna

Publicerad: 6 december, 2016Sidansvarig: Filip Rydén

Läs mer

Återblick från dialogmöte med kommunerna och Region Skåne om e-hälsa

För att möjliggöra detta på bästa sätt behöver vi hjälpas åt. Den 30 augusti hölls ett första dialogmöte med Region Skåne och nedan är presentationsmaterial och minnesanteckningar från dagen. Minnesanteckningar Dialogmöte e-hälsa 30 aug 2016 Inledning Niclas Bendroth Clausenborg SKL

Publicerad: 30 september, 2016Sidansvarig: Ottie Andersson

Läs mer

Skånska kommunpolitiker i dialog om bostadsfrågan

Igår deltog ett 50- tal kommunpolitiker, från kommunala bostadsbolag, ordförande i byggnadsnämnder till kommunstyrelseordförande, på det dialogmöte Kommunförbundet Skånes beredning för samhällsbyggnads-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor bjöd in till. Syftet med mötet var att diskutera

En enklare planprocess

Många förändringar har skett i PBL de sista åren där frågan ställs om de är rätt ändringar som har skett. Planerarna i Skåne fick på vårens nätverksträff diskutera vilka förändringar de såg skulle leda till riktiga tidsvinster, smidigare arbete

Publicerad: 2 maj, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Region Skåne satsar en miljon på nytt bostadsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att ge en miljon 2016 till projektet Vi bygger Skåne – ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Sveriges byggindustrier Syd och ett antal andra partnerföretag. Dessutom kommer Region Skåne att gå in

Publicerad: 20 april, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Tankesmedja om Forskningskommuner under utveckling

Välbesökt Tankesmedja om forskningskommuner under utveckling på Högskolan Kristianstad. Dagen, som genomfördes i samverkan med Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun, inleddes med inspirerade föredrag från både kommuner och lärosäten. Bland annat presenterades aktuellt läge för konceptet forskningskommuner och

Publicerad: 17 april, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer