Kategori: Miljö

Exploateringsingenjörer om ekosystemtjänster vid exploatering

De olika parterna i planering och implementering av ekosystemtjänster vid urban exploatering står inför olika dilemman. Kommunikationen blir av vikt; byggherren ska förstå vikten av planerade ekosystemtjänster och att dessa inte godtyckligt kan plockas bort

Publicerad: 17 april, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Välkommen till Meeting point Urban Magma: Urban Innovation

Vad händer under Meeting point Urban Magma: Urban Innovation, den 15 maj? Förmiddagen fokuserar på hur man skapar de bästa förutsättningarna för innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå och vilken typ av samverkan

Publicerad: 12 april, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Välkommen till Kommunförbundet Skånes Vattendag 2019

Anmäl dig på Kommunförbundets kurs- och konferenshemsida. Inbjudan som pdf: 2019-05-14 Inbjudan Vattendagen Program 08:45 – 09:15 Registrering/kaffe 09:15 – 09:30 Välkommen Kommunförbundet Skåne 09:30 – 10:10 Strandskyddsjuridik Johan Larsson, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Carmita

Publicerad: 1 april, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Att ha fått prova C/O Citys ekosystemvärderingsverktyg GYF AB

Inom projektet C/O City har man arbetat fram ett nytt verktyg kallat ”Grönytefaktor för allmän plats” (GYF AB), som ska underlätta planering av ekosystemtjänster i staden. Till en halvdagsworkshop den 13 maj kom 30 kommuntjänstepersoner

Publicerad: 18 mars, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer