Kategori: Forskningskommun

Erfarenhetsutbyte och utvecklingsmöjligheter

Monica Holmqvist, Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne, och Erik Swietlicki, Vice rektor, Lunds Tekniska Högskola/Lunds universitet och ledamot i Kommunförbundet Skånes Advisory Board hälsade den cirka 70 deltagarna välkomna. Vi fick sedan ta del av erfarenhet och

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Tankesmedja om Forskningskommuner under utveckling

Välbesökt Tankesmedja om forskningskommuner under utveckling på Högskolan Kristianstad. Dagen, som genomfördes i samverkan med Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun, inleddes med inspirerade föredrag från både kommuner och lärosäten. Bland annat presenterades aktuellt läge för konceptet forskningskommuner och

Publicerad: 17 april, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

FoI – Kurser och konferenser våren 2016

Dialogmöte – nätverk kring ekosystemtjänster Kommunförbundet Skåne bygger en kunskapsnod med hjälp av bidrag från Region Skånes miljövårdsfond kring ekosystemtjänster utifrån ett brett kommunnätverk. Nätverket innefattar också skånska lärosäten och aktörer som Länsstyrelsen och Region

Publicerad: 26 januari, 2016Sidansvarig: Karen Lagercrantz

Läs mer

Malmö stad först ut som certifierad forskningskommun

Måndagen 21 september bjöd Malmö stad, lärosätena och Kommunförbundet Skåne, in till ett välbesökt symposium på rådhuset i Malmö. En kavalkad av föreläsare deltog och Malmö är nu officiellt certifierad som forskningskommun. Östra Göinge och

Publicerad: 23 september, 2015Sidansvarig: Karen Lagercrantz

Läs mer

Malmö bjuder in till symposium på rådhuset den 21 september 2015

Konceptet forskningskommuner inom miljö och samhällsplanering har utvecklats av Kommunförbundet Skåne tillsammans med SLU Alnarp sedan 2012. En forskningskommun använder samverkan med forskningen som en del av sin strategiska utveckling, för att utveckla lösningar på

Publicerad: 4 september, 2015Sidansvarig: Karen Lagercrantz

Läs mer