Kategori: Digitalisering

Ny Personuppgiftstjänst

För hanteringen av personuppgifter i HSA-katalogen krävs att alla uppgifter ska vara kontrollerade gentemot Skatteverkets befolkningsregister. När vi tog över ansvaret för den regionala katalogen (Komkat) så omöjliggjorde Skatteverkets avtalsstruktur för oss att ha ett avtal som

Inspirerande dag om digitalisering av planprocessen

Erfarenhetsutbyte och inspiration Årets konferens varvade inspirerande föreläsningar med erfarenhetsutbyte och nätverkande. Med medverkande talare från SKL, Boverket, Lantmäteriet, Kävlinge kommun, Helsingborgs stad, Tomelilla kommun, Örebro kommun, Malmö Stad och Kommunförbundet Skåne gavs en bred bild

Publicerad: 3 oktober, 2018Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer

Återblick från dialogmöte om e-hälsa den 18 november

Som en kort sammanfattning av dagen kan konstateras ett stort intresse för e-hälsa i Skåne och att det finns engagemang, vilja och behov att satsa långsiktigt på e-hälsotjänster och digital välfärdsteknik. Vi var 55 deltagare

Publicerad: 25 november, 2016Sidansvarig: Ottie Andersson

Läs mer

Återblick från dialogmöte med kommunerna och Region Skåne om e-hälsa

För att möjliggöra detta på bästa sätt behöver vi hjälpas åt. Den 30 augusti hölls ett första dialogmöte med Region Skåne och nedan är presentationsmaterial och minnesanteckningar från dagen. Minnesanteckningar Dialogmöte e-hälsa 30 aug 2016 Inledning Niclas Bendroth Clausenborg SKL

Publicerad: 30 september, 2016Sidansvarig: Ottie Andersson

Läs mer