Kategori: Alla

SKL:s På gång inom EU hösten 2017

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu publicerat höstens På gång inom EU, där man kan läsa om de EU-frågor som är aktuella under hösten 2017. Stort fokus ligger på EU:s framtid efter Brexit, och vilka vägar

Publicerad: 4 oktober, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Årets Landskapsdag är genomförd i Höör

Runt 75 deltagare samlades i Höörs Aktivitetshus, Älvkullen, igår för att lyssna till intressanta presentationer om vår jords geologiska historia och dess betydelse för växt- och djurliv, samt dricksvattenförsörjning och pågående arbete med geoturism. Först presenterades hur jordens historia och hur dess

Publicerad: 26 april, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Från planbesked till genomförande

Den 20 april träffades ett 60- tal planerare från Skånes kommuner i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Nätverket som har varit igång sen 2014 valde att lyfta temat Från planbesked till genomförande för att synliggöra hur

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens

Skånskt bostadsnätverk, en arena för samverkan och kunskap, anordnade en heldag med fokus på bostadsmarknadens sociala dimension. Assar Lindén, Boverket, inledde dagen med att tala om den rapport de har gjort gällande Europas sociala bostadssektor och om

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Temadag med energieffektivisering i fokus

Mot ett fossilbränslefritt Skåne Dagens första föreläsare, Petter Forkstam, Energikontoret Skåne och ordförande Klimatsamverkan Skåne, ställde sig frågan om det var en utopi eller möjlighet att få samtliga skånska kommuner fossilbränslefria till år 2020. Han

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Seminarium om E-handelns logistikutmaningar

Jens Hultman från Ekonomihögskolan i Lund och Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet inledde seminariet med att berätta om detaljhandeln i förändring. Andreas Norrman och Joakim Kembro från Lunds Tekniska Högskola presenterade forskning kring effektiv materialhantering och lagerverksamhet för ökad

Publicerad: 13 mars, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Boverket lanserar Planbestämmelsekatalogen

Planbestämmelsekatalogen ger information om vad som gäller i en äldre detaljplan och är också användbar för dig som arbetar med program för digitala planer. Den kan användas för att tolka detaljplaner eller vid skapandet av

Publicerad: 8 mars, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer