Kategori: Alla

Välbesökt seminarie om träd i urban miljö

Seminariets tema lockade 70 personer som arbetar med planering, ekologi, mark och exploatering etc. i Skånes kommuner. Dagen inleddes med information om programmet i-Tree som är ett verktyg för att räkna ut hur mycket vi

Publicerad: 25 november, 2019

Läs mer

Nyheter från projektet MuniComp om ekologisk kompensation som styrmedel

I forskningsprojektet MuniComp arbetar Högskolan Kristianstad (som leder projektet) tillsammans med fyra konsultföretag, Helsingborgs kommun, Lomma kommun och Kommunförbundet Skåne med ekologisk kompensation som styrmedel utifrån kommunernas perspektiv. Projektet är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt