Kategori: Alla

Välkommen på konferens om byggemenskaper i Skåne!

Lokal för konferensen är Sankt Gertrud Konferens på Östergatan 7B i Malmö. Mer information, aktuellt program för dagen och anmälan kan du se här: Byggemenskaper i Skåne – konferens 6 april  

Publicerad: 5 mars, 2018Sidansvarig: Niklas Lindmarker

Läs mer

Skånes planerares nätverk

God Jul och Gott nytt år!   Nedan är länkat material från senaste nätverksmötet 27 november 2017:   Program Skånes planerare nätverksmöte 27 november 2017 Deltagarlista Minnesanteckningar_Studentmedarbetare Naima Lindersson Kommunförbundet Skåne Frågor till erfarenhetsutbyte Gruppindelning

Publicerad: 15 december, 2017Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer

SKL:s På gång inom EU hösten 2017

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu publicerat höstens På gång inom EU, där man kan läsa om de EU-frågor som är aktuella under hösten 2017. Stort fokus ligger på EU:s framtid efter Brexit, och vilka vägar

Publicerad: 4 oktober, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Årets Landskapsdag är genomförd i Höör

Runt 75 deltagare samlades i Höörs Aktivitetshus, Älvkullen, igår för att lyssna till intressanta presentationer om vår jords geologiska historia och dess betydelse för växt- och djurliv, samt dricksvattenförsörjning och pågående arbete med geoturism. Först presenterades hur jordens historia och hur dess

Publicerad: 26 april, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Från planbesked till genomförande

Den 20 april träffades ett 60- tal planerare från Skånes kommuner i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Nätverket som har varit igång sen 2014 valde att lyfta temat Från planbesked till genomförande för att synliggöra hur

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens

Skånskt bostadsnätverk, en arena för samverkan och kunskap, anordnade en heldag med fokus på bostadsmarknadens sociala dimension. Assar Lindén, Boverket, inledde dagen med att tala om den rapport de har gjort gällande Europas sociala bostadssektor och om

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer