Idéburen sektor

Idéburen sektor spelar en stor och viktig roll i samhällsutvecklingen där samspelet mellan det offentliga och det idéburna skapar mervärde.

Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- och medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar. De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen.

Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne och Nätverket – Idéburen sektor Skåne  arbetar för att öka kunskapen om idéburen sektor i de skånska kommunerna.

Frågor besvaras av Peter Nilsson.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilsson