Idéburen sektor

Idéburen sektor spelar en stor och viktig roll för utveckling av demokrati och samhällsutveckling där samspelet mellan det offentliga och idéburen sektors olika roller skapar mervärde.

Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- och medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar. De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen.

Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne och Nätverket – Idéburen sektor Skåne  arbetar tillsammans för att öka kunskapen om idéburen sektor i de skånska kommunerna.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson