Bo & leva

Kommunerna har en viktig roll i arbetet att skapa goda förutsättningar för att Skånes medborgare och besökare ska få tillgång till ett rikt kultur- och "fritidsliv". Vi verkar därför i nära samverkan med regionala aktörer i syfte att underlätta för kommunernas verksamheter inom kultur-, fritids- och idrottsområdet.

Fokus inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet är att initiera och driva ett antal utvecklingsprocesser som syftar till att tydligare koppla ihop den fysiska planeringen med den ökande insikten om kulturens, fritidens och idrottens roll för utveckling av demokrati och byggandet av våra hållbara samhällen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh