Nu pågår den första och största planteringen av ålgräs i Skåne

I tisdags påbörjade fyra dykare planteringarna i Ystad, och ska fortsätta på ytterligare fem erosionsutsatta platser längs Skånes kust. Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att testa om detta mildrar erosionen, samtidigt som det också bidrar till en bättre livsmiljö för marina djur och fler barnkammare för till exempel torsk.

Hör dykledaren och även projektledaren på Kommunförbundet Skåne, Therese Jephson, här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1508362. Ålgräs är en fröväxt som bildar ängar på grunda bottnar med ett rotsystem som stabiliserar sanden. Dessutom visar nyligen gjorda studier i Lomma att en tät och stor äng har stor effekt på att dämpa vågorna och minskar våghöjden. Genom projektet LIFE Coast Adapt, som finansernas av EU programmet LIFE, kan vi nu testa att plantera in mer ålgräs på erosionsutsatta platser och också följa upp effekten av detta under flera år framöver vilket kommer generera ny och viktig kunskap, och förhoppningsvis bättre erosionsskydd.

Ålgräsplanteringen är en av flera åtgärder som projektet LIFE Coast Adapt testar för att hitta nya metoder mot kusterosionens negativa effekter. Arbetet med ålgräsplanteringarna leds av Kommunförbundet Skåne i samverkan med kommunerna där planteringen sker, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet. Planteringarna finansernas av EU-programmet LIFE.

Platserna där plantering sker är Båstad (Malen), Helsingborg (Hittarp), Trelleborg, Ystad sandskog, Ystad Löderup, Åhus (Täppet). Vilken dag som dykarna är på plats i vilken kommun beror på väderförhållanden. Mer detaljer kan ges av Kommunförbundet Skåne; Therese Jephson, FoU strateg, 0728 – 85 47 57, eller kontaktpersoner i respektive kommun samt Lunds universitet. Vill du veta mer om projektet för den här länken:https://lifecoastadaptskane.se

Våra stränder i Skåne är unika miljöer som är viktiga platser som vi nyttjar för tex rekreation och turism. 25% av Skåne kust består av sandstrand och nästan 50% av Skåne befolknings bor mindre än en mil från havet. Skåne har tillsammans med Stockholm högst andel exporterad kustzon.

Bilden visar fröväxten ålgräs som finns längs Skånes kust.

Projektet LIFE Coast Adapt ska återinplantera ålgräs på erosionsutsatta kuststräckor.  Foto: Stefan Tobiasson.

Publicerad:

Skriv en kommentar