Digital workshop om grönplaner öppnade upp för nya möten mellan kommunala tjänstepersoner

Den 31 mars deltog cirka 80 personer i en workshop om kommunal grönstrukturplanering. Arrangemanget fick snabbt ställas om till digitalt genomförande vilket öppnade upp för fler deltagare och fler kommuner.

Workshopen bestod av intressanta föredrag från Kristianstads kommun, Helsingborgs stad, Eskilstuna kommun och Boverket. Till diskussionen hade SLU Movium förberett tydliga och snygga planscher med beskrivningar av fyra olika diskussionsteman Planen – Processen – Implementering – Dilemman. Dessa utgjorde underlag för diskussionen. Cirka 60 personer deltog i fem diskussionsgrupper via Teams. Föredragen och sammanfattning från diskussionen finns att se i efterhand. Se länkar nedan.

Arrangemanget var ett samarrangemang mellan Kristianstad kommun, SLU Movium och Kommunförbundet Skåne. Kristianstad leder Interregprojektet Urban Links to Landscape där Kommunförbundet Skåne är associerad partner. SLU Movium har genom projektet fått uppdraget att ta fram förslag på vägledning för grönstukturplanering. I juni ska denna överlämnas till Boverket och Naturvårdsverket som under 2020 ska fram en nationell vägledning för kommunal grönplanering.

Webbinariet går att se här: https://vimeo.com/404913281

Se även sammanfattningen av diskussionen här; https://vimeo.com/404922121

Publicerad:

Skriv en kommentar