Digital workshop om grönplaner öppnade upp för nya möten mellan kommunala tjänstepersoner

Workshopen bestod av intressanta föredrag från Kristianstads kommun, Helsingborgs stad, Eskilstuna kommun och Boverket. Till diskussionen hade SLU Movium förberett tydliga och snygga planscher med beskrivningar av fyra olika diskussionsteman Planen – Processen – Implementering