Arkiv: 2019

Webinarium om utlysningen Klimatneutrala städer 2030

Utlysningen Klimatneutrala städer 2030 riktar sig till projekt som fokuserar på städer/kommuner som vill ta täten, och tillsammans med andra städer påskynda omställningen till att bli klimatneutrala. Projekt som utvecklar innovativa lösningar kan få stöd.

Ny Personuppgiftstjänst

För hanteringen av personuppgifter i HSA-katalogen krävs att alla uppgifter ska vara kontrollerade gentemot Skatteverkets befolkningsregister. När vi tog över ansvaret för den regionala katalogen (Komkat) så omöjliggjorde Skatteverkets avtalsstruktur för oss att ha ett avtal som