Informativt studiebesök inom kusterosionsprojketet LIFE Coast Adapt

I två dagar har ca 50 deltagare besökt flertalet av de platser där åtgärder ska genomföras för att skydda kusten och förbättra naturens förutsättningar för hållbara stränder.

Projektet LIFE Coast Adapt är ett EU-projekt som finansierar konkreta åtgärder och framtagande av nya policys för klimatanpassning av Skånes kuster. Projektbudgeten är ca 45 miljoner SEK. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där vi testar nya typer av åtgärder mot kusterosionens negativa effekter. Kommunförbundet Skåne har, tillsammans med Region Skåne (ansvarig projektledare), Länsstyrelsen Skåne och övriga partners, skrivit ansökan och ansvarar för ett av de sex arbetspaketen i projektet. Partners i projektet är Lomma kommun, Helsingborgs kommun, Ystad kommun samt Lunds universitet. Även Trelleborg, Båstad och Kristianstad kommer få åtgärder finansierade av projektet.

Under den 21-22 nov. visade Lomma kommun, Helsingborgs kommun och Ystad kommun vilka åtgärder som planeras eller har genomförts inom projektet. Flertalet kommunala tjänstepersoner från Skånes kommuner deltog, samt experter från projektets referensgrupp från Nederländerna, Danmark, SMHI, SGI – Sveriges geotekniska institut, Länsstyrelsen Halland och plattformen Regional kustsamverkan. Studiebesöken avslutades med den första av flera workshops om framtida policys. Vill du läsa mer om projektet: https://lifecoastadaptskane.se/

 

Publicerad:

Skriv en kommentar