Arkiv: november, 2019

Välbesökt seminarie om träd i urban miljö

Seminariets tema lockade 70 personer som arbetar med planering, ekologi, mark och exploatering etc. i Skånes kommuner. Dagen inleddes med information om programmet i-Tree som är ett verktyg för att räkna ut hur mycket vi

Publicerad: 25 november, 2019

Läs mer