Projeket LIFECoastAdapt om kusterosion – hur ser det ut under havsytan?

Första steget inom Kommunförbundet Skånes projektdel i det EU finansierade LIFE projektet, LIFECoast Adapt, har genomförts i sommar. Projektet testar nya metoder mot kusterosionens negativa effekter längs Skånes kust.

Se film från inspelningen under ytan utanför Rydebäck, Helsingborg.

Delprojektet som Kommunförbundet Skåne ansvarar för handlar om att testa att plantera in ålgräs längs med kusten, på ca 2-3 m djup. Ålgräset är en fröväxt med ett rotsystem som kan stabilisera sanden på botten i grunda områden och dämpar energin från vågor och vind. Ålgräs utgör även en viktig livsmiljö för fisk och andra marina djur.

Under sommaren har inventeringar av nuvarande ängar gjorts i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Projektet har använt sig av etablerade karteringsmetoder där både en substratspecifik täckningsgrad och skottäthet per m2 har mätts. Sedimentprover analyseras av Lunds universitet.

Läs mer om hela projektet på projektets hemsida här; https://lifecoastadaptskane.se/

 

Publicerad:

Skriv en kommentar