Nyheter från projektet MuniComp om ekologisk kompensation som styrmedel

Kommunförbundet Skåne arbetar med kunskapsutveckling och kommunikation om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation.

I forskningsprojektet MuniComp arbetar Högskolan Kristianstad (som leder projektet) tillsammans med fyra konsultföretag, Helsingborgs kommun, Lomma kommun och Kommunförbundet Skåne med ekologisk kompensation som styrmedel utifrån kommunernas perspektiv. Projektet är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Projektet har fyra olika arbetspaket och har nu kommit halvvägs. Läs mer om projektets resultat i detta nyhetsbrev och följ gärna pågående aktiviteter här.

Publicerad:

Skriv en kommentar