Utbildningen Ekologisk kompensation vid urban planering

Den 23-24 april höll Kommunförbundet Skåne en utbildning om ekologisk kompensation i teori men framförallt praktik. Dagarna innehöll presentationer från miljöekonomer, forskare, länsstyrelsen och flera kommuner, samt chans att prova Helsingborgs stads balanseringsmetod under ett besök till ett fingerat förtätningsprojekt i Helsingborg.

Utbildningens dag 1 inleddes med presentationer:

Scott Cole, Miljöekonom, EnviroEconomics Sweden, presenterade kompensation ur ett ekonomiskt perspektiv och vi fick oss en tankeställare kring varför och hur vi värdera idag; Vad som kan gå fel om vi inte värderar och vilka vägar att ta för att beslutsfattare ska ta bättre hänsyn till miljövärden. Scott lämnade oss med vidare läsning om ekonomiska metoder och data för urban naturrekreation som kan hjälpa till att fånga välfärdens vinster (t ex minskad vårdkostnad, ökad attraktion för företag och ökad glädje för individen) även om de inte direkt kan mätas i kronor: Nordiska ministerrådet — hur man kan integrera rekreationsvärde i beslutsprocessen

Johanna Alkan Olsson, forskare vid CEC, lyfte relationen mellan Miljöbalken och PBL och hur detta får kommuner att arbeta olika med balanseringsprincipen. Många av Skånes kommuner nämner, under intervjuer som hon gjort, balanseringsprincipen men få implementerar den. För att kunna få in det i planprocessen behövs tydliga kriterier, beslut om när och var samt så måste utmaningen med uppföljning vara löst.

Johan Niss från Länsstyrelsen Skåne presenterade Länsstyrelsens arbete med till exempel ekosystemstjänstförteckning, underlagskartor, grön infrastruktur, länsstyrelsens egna interna rutiner för ekologisk kompensation och Miljösamverkan Sverige. Vidare visade han på handledningar från Naturvårdsverket och Boverket angående kompensation och ekosystemtjänster.

Dag ett avslutas med att Camilla Finsberg, Göteborg stad (presentation och Göteborgs stads balanseringsmetod), Jeanette Widén Gabrielsson, Svedala kommun (presentation) och Fredrik Bengtsson och Malin Widenberg från Helsingborgs stad (presentation) berättade om hur de praktiskt arbetar med balanseringsprincipen och kompensation i sina respektive kommuner.

På utbildningens dag 2 fick deltagarna arbeta gruppvis med Helsingborgs stads balanseringmetod. Vi åkte ut till ett fingerat exploateringsprojekt i Fredriksdal där deltagarna fick fylla i mallen som sedan diskuterades när vi kom tillbaka.

Utbildningen finansierades av Region Skånes miljöfond 

Publicerad:

Skriv en kommentar