Webbaserad vägledning från Boverket: Ekosystemtjänster i den byggda miljön

Boverket har tagit fram en ny webbaserad vägledning för hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

Människan är beroende av naturen och de tjänster som den ger. I den byggda miljön renar naturen luft, tar hand om dagvatten, ger hälsa och rekreation. Den ger oss ekosystemtjänster som skapar hälsosammare och bättre klimatanpassade städer och tätorter. Boverkets webbaserade vägledning  handlar om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

Publicerad:

Skriv en kommentar