Välkommen till träff med Naturvårdsverkets nätverk för ekosystemtjänster!

Är du intresserad av ekosystemtjänster? Vill du delta i ett nätverk som syftar till samverkan och erfarenhetsutbyte om hur vi kan integrera och arbeta med ekosystemtjänster i verksamheter på olika sätt? Då är du välkommen till Malmö i maj för att delta på nätverksträff om ekosystemtjänster med tema klimatanpassning och pollinering!

På nätverksträffen kommer man bland mycket annat att titta på praktiska exempel på naturbaserade lösningar för klimatanpassning och man får höra om Boverkets nya vägledning och metod för att tillvarata och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i olika verksamheter.

Nätverket för ekosystemtjänster har funnits sedan 2014 och består av representanter från kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och företag inom jordbruks-, skogs-, bygg- och transportsektorn. Nätverket är centralt i Naturvårdsverkets arbete för att sprida kunskap om ekosystemtjänster. Om du är intresserad av att nätverka så är träffen i Malmö ett bra tillfälle för detta.

Varmt välkommen!

När och var?

  • Måndag 20 maj, studiebesök mellan kl 12-17, därefter middag. Mötesplats i Malmö meddelas senare.
  • Tisdag 21 maj, nätverksträff kl 9-16 (fika 8.30) på Hotell Garden, Malmö.

Hur? Träffen har tema klimatanpassning och pollinering och syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och inspiration till fortsatt arbete med ekosystemtjänster. Preliminärt program 20-21 maj

För vem? Nätverket för ekosystemtjänster och ytterligare personer som arbetar med frågor kring klimatanpassning och pollinering. Om du inte har möjlighet att delta, skicka gärna vidare inbjudan till en kollega som kan vara intresserad.

Kostnad? Nätverksträff och studiebesök är kostnadsfria, inklusive fika och lunch. Deltagare bekostar resa, boende samt eventuell middag måndag kväll.

Anmäl dig här till studiebesök, nätverksträff och/eller middag senast den 6 maj.

Frågor? Kontakta Märta Berg om innehållet i träffen, marta.berg@naturvardsverket.se. Kontakta Veronica Axelsson om anmälan, veronica.axelsson@naturvardsverket.se

Publicerad:

Skriv en kommentar