Gemensam klimatanpassning: en workshop om principer för hållbar samverkan mellan kommuner och medborgare

Välkommen till en kurs om medborgardialog kring klimatanpassning, Kommunförbundet Skåne, måndagen 29 april

Sveriges kommuner och deras medborgare möter nya utmaningar till följd av ett klimat i förändring, inklusive översvämningar, värmeböljor, stormar och havshöjning. Baserat på mångårig forskning kring kommuners och medborgares samspel för klimatanpassning syftar denna workshop till att introducera principer och verktyg för hur kommuner kan närma sig samverkan på ett mer systematiskt sätt och med hänsyn till deltagares olika risk- och sårbarhetsnivåer.

Tid: Måndag 29 april. 09:00 och avslutas med lunch 12:00-13:00 (fika serveras från 08:30)

Plats: Kommunförbundet Skånes lokaler, vån 4, Gasverksgatan 3a,  Lund

Avgift: 560 kr (inkluderar fika och lunch)

Anmälan finner du på Kommunförbundets kurssida

Sista anmälningsdag: 15 april

Medverkande: Ebba Brink och Christine Wamsler, Forskare, LUCSUS

Publicerad:

Skriv en kommentar