Välkommen till Skånsk landskapsdag 2019 – Grönskans plats i tätortslandskapet

Skånsk landskapsdag 2019 går av stapeln den 9 maj och i år handlar den om att man, genom att förena grönområden och tätort, kan gynna både naturvärden och invånare. Helsingborg stad är årets värdkommun och vi kommer få ta del av fler intressanta föredrag samt en exkursion med några kilometers lättare vandring som börjar med en trappa.

Under årets Skånsk landskapsdag kommer vi att bjudas på en historisk tillbakablick om synen på det grönas betydelse i stad och stadsplanering. Helsingborg stad kommer, både i föredragsform och under exkursion, ge oss exempel från deras arbete med tätortsnära grönstrukturer. Vi kommer få en inblick i trädgårdens roll i den gröna staden och fokusämnet för dagen lyfts också till det regionala planet. Särskilt inbjuden är vår nya riksarkitekt, Helena Bjarnegård, en mycket välrenommerad landskapsarkitekt som senast jobbat som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg. Hennes koppling till årets tema är stark. Hon leder ett av utskotten (children, play & nature) i World Urban Parks, har suttit med i Boverket referensgruppen då de utvecklade sin vägledning för ekosystemtjänster inom plan- och bygglagen och hon har varit internationell talare på flera kongresser om grön stadsutveckling.

Anmälan till den 9 maj gör ni på Kommunförbundet Skånes hemsida.

Skånsk Landskapsdag 2019 Programblad

Publicerad:

Skriv en kommentar