Välkommen till Kommunförbundet Skånes Vattendag 2019

Klimatets utveckling har märkbara konsekvenser i samhällena och våra kommuner. Under 2018 har vi vid ett flertal konferenser berört behoven av klimatanpassningar och effekter av årets torka. Kommunerna arbetar med en tvådelad utmaning, att hantera dels för mycket vatten och dels för litet vatten. I ett led av de aspekter som framkommit arrangerar vi nu Vattendagen och kommer beröra effekterna för exempelvis lantbruket, strandskyddsjuridikens perspektiv, Regional kustsamverkan, cirkulär vattenförsörjning- torka och dricksvattenfrågor. Dagen innehåller flera tillfällen för dialog och inspel!

Anmäl dig på Kommunförbundets kurs- och konferenshemsida.

Inbjudan som pdf: 2019-05-14 Inbjudan Vattendagen

Program

08:45 – 09:15 Registrering/kaffe
09:15 – 09:30

Välkommen
Kommunförbundet Skåne

09:30 – 10:10 Strandskyddsjuridik
Johan Larsson, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting
Carmita Lundin, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
10.10 –10.40 Strandskyddsjuridik- del 2 deltagardialog
Deltagare
Sveriges Kommuner och Landsting
Karin Emanuelsson, naturvårdshandläggare och Helena Holmgren, enhetschef, Naturprövningsenheten Länsstyrelsen Skåne
10.40 –11.00 Paus
11.00 –11.20 Regional kustsamverkan, statligt planeringsunderlag och vägledning för exploatering
Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne
11.20 –12.00 Regional kustsamverkan- del 2 deltagardialog för arbetet framåt
Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne
12.00 –13.00 Lunch
13.00 –13.30 Klimatsäkert vatten i Skåne de kommande 50 åren – vad behöver göras?                                      Kenneth Persson, Lunds Tekniska Högskola, Sydvatten, m.fl.
14.00 –14.15 Regional Vattenförsörjningsplan
Anette Mellström, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne
14.15 –14.30 Hur ska vi göra med för lite vatten?
Marcus Björklund, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Skåne
14.30 –14.50 Fika och mingel
14.50 –15.20 Cirkulär vattenförsörjning dricksvatten- medborgardialog om tekniskt vatten                                Peter Asteberg och Billy Gidö Mörbylånga kommun
15.20 –15.50 Cirkulär vattenförsörjning – möjligheter och behov i Simrishamn
Erica Toft, Marint centrum, Simrishamns kommun
15.50 –16.15 Summering av dagen
Kommunförbundet Skåne

 

Publicerad:

Skriv en kommentar