Att ha fått prova C/O Citys ekosystemvärderingsverktyg GYF AB

Den 13 maj gav Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” chansen till kommuntjänstepersoner att få testa på C/O Citys verktyg GYF AB vid planering för ekosystemtjänster i staden. Halvdagen spenderades i Höör, från vilket också exempelområdet som skulle exploateras kom ifrån.

Inom projektet C/O City har man arbetat fram ett nytt verktyg kallat ”Grönytefaktor för allmän plats” (GYF AB), som ska underlätta planering av ekosystemtjänster i staden. Till en halvdagsworkshop den 13 maj kom 30 kommuntjänstepersoner (framförallt planarkitekter, landskapsarkitekter, ekologer och miljöstrateger) för att prova på att arbeta med verktyget i en befintlig detaljplan från Höörs kommun. Deltagarna delades upp i grupper som fick planera bebyggandet av ett exempelområde. Det visade sig vid uppsamlingen att poängen som GYF AB genererade varierade stort mellan grupper, vilket i och för sig inte är så konstigt då man hade olika vision för platsen. GYF AB bör kanske därför främst användas som diskussionsunderlag i planeringsskedet snarare än faktaunderlag. En stor fördel med att använda verktyget är att man får lätta greppbara siffror för att jämföra olika alternativa planlösningar.

Workshopen arrangeras av den av panelerna inom Mistra Urban Futures som fokuserar på urbana ekosystemtjänster och är ett samarrangemang mellan MISTRA panelen, Region Skåne, Movium och Kommunförbundet Skåne.

Publicerad:

Skriv en kommentar