Arkiv: mars, 2019

Att ha fått prova C/O Citys ekosystemvärderingsverktyg GYF AB

Inom projektet C/O City har man arbetat fram ett nytt verktyg kallat ”Grönytefaktor för allmän plats” (GYF AB), som ska underlätta planering av ekosystemtjänster i staden. Till en halvdagsworkshop den 13 maj kom 30 kommuntjänstepersoner

Publicerad: 18 mars, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer