Projektet Möjligheter i Mellanrums Acceleratordag med tema servicepunkt

Den 5 februari anordnade projektet Möjligheter i Mellanrum sin fjärde och sista acceleratordag. Temat för dagen var Servicepunkt och dagens främsta mål var att stimulera och realisera idéer som kan bidra till att byar utvecklas och att lokal service finns kvar i närområdet på landsbygden.

Acceleratordagen som ägde rum på servicepunkten Glashyttans Orangeri i Sjöbo bestod av underbar natur, diskussioner och idéskapande workshop. Dagen samverkade med Innovationscenter för landsbygden som stöttar entreprenörer i Sydöstra hörnet av Skåne. Möjligheter i Mellanrum är ett projekt finansierat av Europeiska Jordbruksfonden med Effectus som projektledare på initiativ från Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Projektet samverkar också med Kommunförbundet Skåne.

Dagen inleddes med information om projekten Möjligheter i Mellanrum samt Innovationscenter på Landsbygden. Därefter påbörjades ett inspirationspass där bland annat Matilda Pyk från Östra Hoby Byalag, Jens Formare från Torna Hällestad Lanthandel AB, Kristina Uddman från Hässleholms kommun och Anna Åkerberg från Kulturförvaltningen i Region Skåne fick alla berätta om deras olika projekt och arbete för servicepunkter ute på landsbygden.

Accelerationsdagen följdes sedan av en eftermiddag med idéverkstad där deltagarna fick sitta i mindre grupper och diskutera olika idéer om servicepunkter som skulle kunna utveckla byar och deras lokala service på landsbygden. Deltagarna fick då fundera och diskutera kring vad en servicepunkt är, vad den kan fyllas med och vem som ska driva den. I samband med idéverkstad uppstod många kreativa och innovativa lösningar.

Möjligheter i Mellanrum kommer att anordna en slutkonferens den 17 maj och mer information om denna dag kommer att publiceras närmare. Vill du veta mer om acceleratordagen eller om MIM kan du läsa om projektet på deras hemsida

Publicerad:

Skriv en kommentar