Grön vår med Kommunförbundet Skåne

Det är mycket grönt och skönt på gång i Kommunförbundet Skåne i vår, så var beredd anmäla dig på de event som kommer...

På onsdagar i mars kommer det att anordnas ekosystemtjänst-workshops inom Mistra Urban Future-projektet Urban Ecosystem Services. I den ena kommer deltagarna introduceras till, och få pröva på, c/o Citys värderingsverktyg. I den andra kommer exploateringsingenjörer ges möjlighet att botanisera i hur man kan jobba med konceptet i sitt dagliga arbete. I slutet på januari kommer inbjudningar och datum som kan bli aktuella är 6, 13 och 27 mars.

I april, 23-24, kommer Kommunförbundet Skåne anordna en tvådagars utbildning där man får information om hur man hand­gripligen kan använda olika myndigheters handledningar samt får testa på att använda olika kommuners, redan idag, framtagna kompensationsverktyg.

Den 9 maj går Skånsk Landskapsdag 2019 av stapeln. I år med tema ”Grönskans plats i tätortslandskapet”. Ni kan läsa mer om detta och redan nu anmäla er här.

Den 22 maj kommer MuniComp, ett forskningsprojekt om ekologisk kompensation med kommunperspektiv, igen att ordna en workshop. Även denna gång kommer de medverkande inte bara få tillförskansa sig relevant kunskap i ämnet utan också interagera med projektdeltagarna. Workshopen som var i höstas kan ni läsa mer om via denna länk.

Anmälningar till eventen kommer att komma upp på vår hemsida under Kurser & konferenser. Logga in på vår hemsida och välj att prenumerera på denna sida (under Mitt konto) så missar ni inte när de läggs ut.

Publicerad:

Skriv en kommentar