Arkiv: januari, 2019

Ny Personuppgiftstjänst

För hanteringen av personuppgifter i HSA-katalogen krävs att alla uppgifter ska vara kontrollerade gentemot Skatteverkets befolkningsregister. När vi tog över ansvaret för den regionala katalogen (Komkat) så omöjliggjorde Skatteverkets avtalsstruktur för oss att ha ett avtal som

Grön vår med Kommunförbundet Skåne

På onsdagar i mars kommer det att anordnas ekosystemtjänst-workshops inom Mistra Urban Future-projektet Urban Ecosystem Services. I den ena kommer deltagarna introduceras till, och få pröva på, c/o Citys värderingsverktyg. I den andra kommer exploateringsingenjörer