Arkiv: 2019

Nyhetsbrev från projektet MuniComp

Under hösten har Kommunförbundet Skåne, inom ramen för MuniComp, arrangerat en kommunworkshop i Malmö med drygt 40 deltagare (Figur 2). Vi fick höra intressanta kommunexempel från Västerås, Svedala och Örebro, samt ta del av juridiska

Publicerad: 20 december, 2019

Läs mer

Välbesökt seminarie om träd i urban miljö

Seminariets tema lockade 70 personer som arbetar med planering, ekologi, mark och exploatering etc. i Skånes kommuner. Dagen inleddes med information om programmet i-Tree som är ett verktyg för att räkna ut hur mycket vi

Publicerad: 25 november, 2019

Läs mer

Nyheter från projektet MuniComp om ekologisk kompensation som styrmedel

I forskningsprojektet MuniComp arbetar Högskolan Kristianstad (som leder projektet) tillsammans med fyra konsultföretag, Helsingborgs kommun, Lomma kommun och Kommunförbundet Skåne med ekologisk kompensation som styrmedel utifrån kommunernas perspektiv. Projektet är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt

Publicerad: 20 juni, 2019Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Utbildningen Ekologisk kompensation vid urban planering

Utbildningens dag 1 inleddes med presentationer: Scott Cole, Miljöekonom, EnviroEconomics Sweden, presenterade kompensation ur ett ekonomiskt perspektiv och vi fick oss en tankeställare kring varför och hur vi värdera idag; Vad som kan gå fel