Summering från konferensen Östersjöfiske 2020

Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangerades för fjärde gången på Marint centrum i Simrishamn den 15 och 16 november 2018. Konferensens syfte är att vara en plattform för kunskapsutbyte och samtal om fiskets utveckling och framtid ur ett brett perspektiv, med intressenter från hela samhället.

Konferensen Östersjöfiske 2020 samlade i år 150 deltagare på Marint centrum i Simrishamn, däribland fiskare, producentorganisationer, förädlingsindustrin och andra aktörer i livsmedelskedjan, forskare, organisationer som jobbar med landsbygdens utveckling, miljöorganisationer, beslutsfattare och offentlig sektor från lokal till nationell nivå. Första dagen hade programmet fokus på hur den ökande sälpopulationen påverkar Östersjö­området ur ett ekosystemperspektiv och i förhållande till människans intressen. Den andra dagen handlade om hur man genom ökad regionalisering kan förvalta den svenska torskkvoten i Östersjön för att värna torskbeståndet och samtidigt maximera samhällsnyttan av fisket och skapa bästa möjliga förutsättningar för en god kustbygdsutveckling. Arrangörer för årets konferens var Simrishamns kommun, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne och Landsbygdsnätverket.

Presentationerna från dagen finns att hitta på Landsbygdsnätverket 2020 hemsida.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar