LONA-medel: Sök senast 1 december bidrag för lokala naturvårdsprojekt

Vill du anlägga en våtmark, vandringsled eller skydda ett område som naturreservat? LONA är ett statligt bidrag med syfte att skydda naturen, göra den tillgänglig för alla samt stimulera kommuners och andra lokala aktörers långsiktiga engagemang för naturvård och friluftsliv. Satsningen ska främja naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och delaktighet.

Nu är det dags att söka pengar inom den lokala naturvårdssatsningen, LONA. Senast den 1 december ska ansökan vara inne för projekt med start år 2019.

Under år 2018–2020 pågår även en extra satsning för att öka andelen våtmarker i landskapet, den så kallade våtmarkssatsningen. Sedan år 2018 kan projektmedel för restaurering eller anläggande av våtmarker beviljas i större omfattning än tidigare tack vare våtmarkssatsningen. Våtmarksprojekten kan finansieras med upp till 90 procent med LONA-bidrag.

Andra exempel på åtgärder som kan genomföras i ett LONA-projekt är restaurering av naturområden, informationssatsningar, inventering, framtagande av åtgärdsprogram, anläggande av friluftslivsanläggningar mm. Denna typ av projekt kan beviljas upp till 50 procent i LONA-bidrag.

Publicerad:

Skriv en kommentar