Boverket har beviljat bidrag för utveckling av befintlig och nyanläggning av stadsgrönska

Boverket har beviljat över 135 miljoner kronor, till 50 projekt, för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska. Projekten ska främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motståndskraft mot framtida klimatutmaningar.

Boverkets utlysnings gällande Bidrag till grönare städer har vid två tillfällen 2018 gett möjlighet för kommuner i Sverige att söka pengar till projekt som ska främja ekosystemtjänster. I ansökningsomgång 1 fick följande projekt Skåne län pengar beviljat:

Eslövs kommun, Lekplats Hällan. 189 172 SEK

Helsingborgs kommun, Ängsmark och blomkraft i Helsingborg, 160 000 SEK

Höganäs kommun, Berika Höganäs med träd, 255 000 SEK

Höganäs kommun, Vikenparken etapp 3 – 5, 1 306 900 SEK

Malmö stad, Skyfallsombyggnad av Fosietorp, 4 865 000 SEK

Malmö stad, Trädplantering på Möllevången, 3 550 000 SEK

Simrishamn kommun, Allaktivitetsområde 1 – Jonebergsparken 2, 548 725 SEK

Ystad kommun, Skeppsparken, 100 000 SEK

Ystad kommun, Surbrunnsvägen Ystad, 860 000 SEK

Är du nyfiken vilka andra projekt i Sverige som fått pengar beviljat så hittas det här. Fortsätt håll utkik på Boverkets hemsida för utlysningar till Bidrag och Garantier .

Publicerad:

Skriv en kommentar