Ålgräs ska rädda Skånes stränder från erosion

Ett fyraårigt LIFE-projekt, ”Coastal adaptation to climate change by multiple ecosystem-based measures”, har just kickat igång och har som syfte att hitta lösningar mot kusterosion. Nya gröna åtgärder, som att plantera ålgräs som dämpar vågors påverkan på kusten, ska utvärderas. Region Skåne står som huvudman för projektet och Kommunförbundet Skåne, Helsingborgs stad, Ystad kommun, Lomma kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Lunds universitet är partners.

Klimatförändringar gör att havsnivån stiger, vilket i sin tur leder till att växt- och djurliv, kustnära bebyggelse, vägar och annan infrastruktur hotas. Genom ett samarbete mellan myndigheter, kommuner och biologerna ska nu lösningar att rädda Skånes stränder hittas. Ålgräs ska planteras på olika platser vid Skånes kust för att dämpa vågor som gröper ur stränder. Även andra åtgärder, som till exempel strandfodring, ska genomföras. Projektet finansieras till hälften av EUs miljöfond LIFE och har en total budget på drygt 4,5 miljoner euro. LIFE-projekt ska utveckla innovativ teknik och hitta lösningar som gör att EU kan genomföra sin miljöpolitik.

Se, läs och lyssna mer om projektet på

SVT Nyheter

Ystads allehanda

Lunds universitet

P4 Malmöhus

Kunskapsradion

Publicerad:

Skriv en kommentar