Ny Urban Insight-rapport från Sweco

I den nya Urban Insight-rapport från Sweco ges konkreta förslag hur städer kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar genom att använda en så kallad ”blågrön infrastruktur” .

Stora samhällsekonomiska kostnader kan komma för de städer som idag är dåligt rustade för extrema väderförhållanden. För att hantera detta kan blågrön infrastruktur bestående av ”naturliga” åtgärder användas. Grön infrastruktur innefattar anläggning av parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem. Urban Insight är en serie rapporter där experter från Sweco, från ett medborgarperspektiv, förmedlar sin kunskap kring stadsutveckling. Läs mer om den nya rapporten From threat to opportunity – revaluating storm water management in urban areas här. Längst ner på sidan finns också möjlighet att ladda ner summering av, eller hela rapporten.

Publicerad:

Skriv en kommentar