Den lilla orten diskuterades stort på årets Skånes Plan- och byggdag

I tisdags träffades närmare 90 skånska planerare, bygglovshandläggare och studenter på Skånes plan- och byggdag i Knislinge.

Dagen syftar till att beröra bygg- och planeringsfrågor med en stark regional förankring. Teman som lyftes på årets konferens var bland annat ”Integration i byar”, ”Den lilla ortens attraktivitet för fastighetsutveckling”, Landsvägen delar byn”, ”Bebyggelseutveckling i mindre orter” och det ständigt återkommande inspelet från forskningen, med snabba och intressanta inspel från studenter på SLU Alnarp.

Tidigare år har konferensen arrangerats tillsammans med bland annat Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Trelleborgs kommun.

I vanlig ordning innehöll dagen korta aktuella inspel från plan- och bygglovsområdet samt en lunchtur med en visning av pågående projekt guidad av värdkommunen. Medverkade gjorde bland annat Trafikverket, Ängelholms kommun, Helsingborgs stad, Midroc och Hässleholms kommun. Presentationer från dagen hittar ni längre ner på sidan.

Presentationer

Här nedanför hittar ni presentationer från årets Plan- och byggdag:

Publicerad:

Skriv en kommentar