Inspirerande dag om digitalisering av planprocessen

Den 24 september genomfördes en heldag i digitaliseringens anda i Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund. Fokus var digitalisering av planprocessen och möjligheten till att inspirera de skånska kommunerna hur de kan jobba med digitalisering i deras verksamheter. Konferensen hölls av Kommunförbundet Skåne, Lantmäteriet och SKL.

Erfarenhetsutbyte och inspiration

Årets konferens varvade inspirerande föreläsningar med erfarenhetsutbyte och nätverkande. Med medverkande talare från SKL, Boverket, Lantmäteriet, Kävlinge kommun, Helsingborgs stad, Tomelilla kommun, Örebro kommun, Malmö Stad och Kommunförbundet Skåne gavs en bred bild för hur planprocessen kan se ut från olika perspektiv. Från liten till stor kommun, från Skåne till resten av Sverige, från regionalt till nationellt perspektiv.

Ämnena som behandlades under dagen var bland annat:

  • Digitalisering ur verkligheten
  • Vad händer med regeringsuppdragen i närtid?
  • Processkartläggning och verksamhetsutveckling för en digital planprocess
  • Juridik- Beställargrupper?

Föreläsningarna varvades med workshops med tre olika spår:

  • Spår 1 GIS-frågor/verksamhetssystem Ledare: Mats Elfström, Tomelilla kommun
  • Spår 2 Digitalisering? Ledare: Pernilla Andersson, Kävlinge kommun Bisittare från LM & Boverket
  • Spår 3 Digitalisering? Ledare: Daniel Gardevärn, Helsingborg kommun Bisittare från LM & Boverket

En dag som lovade mera

Dagen avrundades med Jesper Bergnordh, strateg Kommunförbundet Skåne, som kunde konstatera med medhåll från publiken att det varit en lyckad och givande dag som gav inspiration för fortsatt arbete ute i kommunerna.

Presentationer från dagen

Publicerad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh

Skriv en kommentar