Arkiv: oktober, 2018

Ny Urban Insight-rapport från Sweco

Stora samhällsekonomiska kostnader kan komma för de städer som idag är dåligt rustade för extrema väderförhållanden. För att hantera detta kan blågrön infrastruktur bestående av ”naturliga” åtgärder användas. Grön infrastruktur innefattar anläggning av parker, trädgårdar,

Dags att söka LOVA- och LONA-medel

Ansökning till LOVA Förutsättningarna för LOVA har ändrats sedan senaste sökomgången. LOVA-förordningen uppdaterades i början av 2018. Bredden i LOVA har enligt förordningen ändrats till att inkludera fler typer av åtgärder och projekt. Ni kan

Inspirerande dag om digitalisering av planprocessen

Erfarenhetsutbyte och inspiration Årets konferens varvade inspirerande föreläsningar med erfarenhetsutbyte och nätverkande. Med medverkande talare från SKL, Boverket, Lantmäteriet, Kävlinge kommun, Helsingborgs stad, Tomelilla kommun, Örebro kommun, Malmö Stad och Kommunförbundet Skåne gavs en bred bild

Publicerad: 3 oktober, 2018Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer