Regional och lokal utveckling efter 2020

Konferens på temat regional och lokal utveckling efter 2020 i Bryssel med svenska lokala och regionala aktörer på plats för att ta del av EU-kommissionens förslag till den nya långtidsbudgeten.

Den 27 juni ägde konferensen Regional och lokal utveckling efter 2020 rum i Bryssel. Konferensen anordnades av SVEREG, som är de svenska Brysselbaserade stads- och regionkontoren samt SKLs samarbetsnätverk. Kommunförbundet Skåne ingår i nätverket och deltog som arrangör.

Mer än 150 deltagare hade rest från Sverige för att delta i konferensen, och få fördjupad kunskap om EU-kommissionens förslag till långtidsbudgeten för 2021-2027 och den inriktning man föreslår att EU samarbetet ska få post 2020.

Konferensen var indelade i följande block; Övergripande analys av EU-kommissionens budgetförslag, ; Vad innebär budgetförslaget för de olika politikområdena; Kommande långtidsbudgetförhandlingar – erfarenhet och utmaningar; Reflektioner från Europaparlamentet – paneldebatt; Svenska perspektiv på arbetet framöver.

Rapport från konferensen finns tillgänglig här;

SVEREG konferens 27 juni 2018 sammanfattning pdf

 

Publicerad:

Skriv en kommentar