Nyhetsbrev MuniComp och ekologisk kompensation

Detta nyhetsbrev sammanfattar det som hänt sedan uppstarten av forskningsprojektet MuniComp (Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv). Andra händelser angående ekologisk kompensation och ekosystemtjänster som skett under våren finns också upptagna.

Under våren har det transdisciplinära forskningsprojektet MuniComp (Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv) haft uppstart. Projektets syfte är att ge kunskap och förslag på riktlinjer för användning av ekologisk kompensation i Sverige med fokus på kommunerna. Om detta och om annat som berör ekologisk kompensation och ekosystemtjänster kan du läsa om i Nyhetsbrevet.

Se också till att boka upp 23 oktober, 2018, för att komma på en utbildningsdag om ekologisk kompensation, med främsta målgrupp kommuntjänstepersoner, där ni också kommer att få möjlighet att ge input till och samverka med MuniComp. Inbjudan kommer på Kommunförbundet Skånes hemsida.

Publicerad:

Skriv en kommentar