FoU-projekt om ekologisk kompensation beviljat

5 Mkr till samhällsnyttig forskning om ekologisk kompensation som styrmedel ur ett kommunperspektiv i Skåne.

Högskolan Kristianstad har tillsammans med Lomma kommun, Helsingborg stad, Kommunförbundet Skåne och fem företag beviljats 5 miljoner kronor till att utveckla ekologisk kompensation som styrmedel ur ett kommunperspektiv. Kommunerna är viktiga om ekologisk kompensation ska kunna bli ett effektivare styrmedel för att nå de svenska miljömålen. Under tre år kommer projektet att ledas från Högskolan Kristianstad. Projektet finansernas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och var den högst rankade ansökan då myndigheterna efterlyser mer praktisk relevant kunskap.

Vid frågor kontakta; Therese Jephson FoU strateg, Kommunförbundet Skåne

 

Publicerad:

Sidansvarig

Therese Jephson

Skriv en kommentar