Arkiv: januari, 2018

Nya insikter efter möte om strategier för forskning och utveckling

Onsdagens träff var den sista i en miniseminarie-serie om FoU-strategier. Under träffarna har gruppen diskuterat förutsättningar för och behov av forskningssamverkan, utmaningar och möjligheter med samverkan och organisationers olika roller, samt förslag på upplägg och

Publicerad: 26 januari, 2018Sidansvarig: Niklas Lindmarker

Läs mer

Spännande föreläsningar om staden och landsbygden

Eftermiddagens program började med en snabb introduktion till ämnet av moderatorn Yasemin Arhan Modéer, som talade kort om hur landsbygden diskuteras i Skåne och resten av landet. Sedan gavs en presentation av Fokus Landsbygd av

Publicerad: 26 januari, 2018Sidansvarig: Niklas Lindmarker

Läs mer

FoU-projekt om ekologisk kompensation beviljat

Högskolan Kristianstad har tillsammans med Lomma kommun, Helsingborg stad, Kommunförbundet Skåne och fem företag beviljats 5 miljoner kronor till att utveckla ekologisk kompensation som styrmedel ur ett kommunperspektiv. Kommunerna är viktiga om ekologisk kompensation ska kunna bli ett effektivare

Publicerad: 11 januari, 2018Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer