Idéskrift ”Är vi redo för en samhällsomvandling?”

Läs hela rapporten här; IQSA-017-Omvärldsutskottets idéskrift-Webb-uppslag