Årets Landskapsdag är genomförd i Höör

En lyckad genomförd Skånsk Landskapsdag hölls i år i Höör. Från Höörs kommun inledde Anna Palm med att välkomna alla till dagens konferens och Skånes Mitt.

Runt 75 deltagare samlades i Höörs Aktivitetshus, Älvkullen, igår för att lyssna till intressanta presentationer om vår jords geologiska historia och dess betydelse för växt- och djurliv, samt dricksvattenförsörjning och pågående arbete med geoturism. Först presenterades hur jordens historia och hur dess kontinenter har formats. I Skåne finns många bevis för detta, inte minst i Höör där Tornquistzonen är en av de största geologiska deformationszonerna i norra Europa och som löper diagonalt över Skåne, från nordväst till sydost. Deltagarna fick därefter se och höra om hur kultur, natur och geologi möter varandra i landskapet, samt hur vi historisk har använt sten som byggmaterial i många byggnader i Skåne. Vi fick veta att Alnarpsströmmen är en av Sveriges största grundvattentäkt och att just Skånes geologiska förutsättningar gör grundvattnet i Skåne till bland de absolut renaste. Vi fick också veta att det pågår aktivt arbete med geoturism och att skapa en Geopark Skåne.

Under eftermiddagen gjordes en exkursion där deltagarna fick besöka och höra om var Lundapågarna (Lunds domkyrkas två torn) har sitt ursprung samt om de vulkanutbrott som skedde i Höör för cirka 180 miljoner år sedan. Vi besökte även Ringugnen i Tjönarp där vi fick en förevisning om hur den Skånska leran möjliggjort produktionen av tegelsten på ungefär 3 miljoner per år fram till 1958, då ugnen brann ner och tillverkningen upphörde. I dag är ugnen en turistattraktion och sevärdhet.

Publicerad:

Sidansvarig

Therese Jephson

Skriv en kommentar