Från planbesked till genomförande

Den 20 april träffades ett 60- tal planerare från Skånes kommuner i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Nätverket som har varit igång sen 2014 valde att lyfta temat Från planbesked till genomförande för att synliggöra hur vi arbetar med att säkerställa hög kvalité genom hela processen från ”ax till limpa”.

Årets första nätverksträff för Skånes planerare gick igår av stapeln i Lund. I det pågående arbetet med ett förbättrat samspel mellan Länsstyrelsen Skåne och kommunerna presenterade Tina Weberg, nätverkets kontaktperson aktuell information från Länsstyrelsens interna arbete. Tina berättade om den flytt Länsstyrelsen planerar att genomföra i september och att de under en kort period kommer att vara begränsade i arbetet i och med detta. Se hela Tinas presentation med ytterligare information.

Under temat Från planbesked till genomförande presenterades tre skilda exempel på hur kommunerna arbetar med att säkerställa att framtagna planer genomförs. Temat, som är valt av nätverkets arbetsgrupp, är ett resultat av den byggnationstakt som nu är igång i samtliga Skånes kommuner och behovet av att färdigställa bostäder.

I Eslöv har de gjort en processkartläggning sen plan och mex slogs samman under tillväxtavdelningen. Cecilia Erlandsson, mark- och exploateringsstrateg i Eslöv berättade om deras arbete och det täta samarbetet mellan PLEX. Se kommunens kartläggningen och de olika identifierade stegen i processen i Cecilias presentation..

Marléne Engström, bo- lots i Malmö stad berättade om sin roll att verka stöttande för att smörja processen i kommunens bostadsbyggnadsprocesser utifrån ett helikopterperspektiv. Som bo- lots är hon en tydlig kontaktperson för pågående bostadsprojekt i kommunen, se Marlénes presentation  för mer information. Sist bland kommunexemplena presenterade Widar Narvelo hur Helsingborgs stad arbetar för att säkerställa att värden som riskerar att gå förlorade vid utbyggnadsprojekt kompenseras, se Widars bilder.

Eftermiddagen avslutades med att deltagande planerare, genom rundabordssamtal utbytte erfarenheter kring olika teman som bland annat dagvattenhantering i detaljplan, ändring av detaljplan, exploateringsekonomi kopplat till fysisk planering och digitalisering.

Nätverket träffas igen till hösten 2017.

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar