Konferens om Bioekonomi den 15 maj i Lund

Bioeconomy stakeholder conference  – Challenges and opportunities in the transition to bioeconomy

Konferensen är en del av Hållbarhetsveckan och universitetets 350-jubileum och deltagarna kommer bjudas på nulägesanalys och diskussioner mellan industri, näringsliv, akademi och samhällsorganisationer kring vad som krävs i form av helhetssyn, samarbete och förståelse för olika målkonflikter för att alla ska bli vinnare i omställningen.

Utvecklingen mot en hållbar biobaserad ekonomi går snabbt och omställningen pågår i många branscher och sektorer. Alla aktörer har sin bild av möjligheter och utmaningar, men har alla samma bild av åt vilket håll samhället ska styra? Hur påverkar produktion, processer och konsumtion inom olika värdekedjor varandra? Bioekonomi är ett komplext och dynamiskt system, och för att alla ska bli vinnare krävs helhetssyn, samarbete och förståelse för olika målkonflikter. Denna konferens bjuder deltagarna på nulägesanalys och diskussioner mellan industri, näringsliv, akademi och samhällsorganisationer. Frågor hämtade från olika branschers förutsättningar och verklighet lyfts fram och ställs i ljuset av det gemensamma målet om ett hållbart samhälle.

Mer information kring programmet (uppdateras kontinuerligt) och registrering finns här.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Therese Jephson

Skriv en kommentar