Temadag med energieffektivisering i fokus

I onsdags (5/4) hade Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund en temadag om energieffektiviseringens skyldigheter och möjligheter. Dagen fokuserade på vad som behövs göras för att Skåne ska vara framträdande och ledande när det gäller energieffektivisering.

Mot ett fossilbränslefritt Skåne

Dagens första föreläsare, Petter Forkstam, Energikontoret Skåne och ordförande Klimatsamverkan Skåne, ställde sig frågan om det var en utopi eller möjlighet att få samtliga skånska kommuner fossilbränslefria till år 2020. Han talade om de tre bidragande ”tjuvar” till de fossila utsläppen, nämligen biffen, bolagen och bilen. Petter talade positivt om Klimatsamverkan Skåne som en igångsättare, arena för diskussion och synliggörare av Skånes energieffektivisering.

Anna Tibbelin, projektledare Energikontoret Skåne, och Eric Eliasson, projektledare, tog över och talade om uppropet för ett fossilbränslefritt Skåne år 2020 med fokus mot energieffektivisering och förnybar energi. Uppropet handlar om att kommunerna ska bli fossilbränslefria när det gäller el, uppvärmning och transport. I dagsläget har 15 kommuner skrivit på uppropet om att år 2020 vara en 100% fossilbränslefri kommun, och det talades högt om att försöka få fler kommuner att delta i projektet.

”Vi hoppas att kommunernas arbete ska inspirera andra att minska sin användning av fossil energi”, sade projektledare Eric Eliasson.

Solenergi och den ekonomiska lönsamheten av energieffektivisering

Daniel Svensson, ordförande miljötillsynsnämnden Höganäs, talade om lönsamheten i att energieffektivisera fastighetsbeståndet.

Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne, pratade om hur mycket solenergi vi använder oss av och sammanfattade sitt föredrag med att potentialen för solenergi är enorm och att det ser ljust ut för solceller.

”Vad blir då kommunens roll i detta?” avslutade Johan och svarade med att ansvaret ligger i att bygga anläggningar på de egna byggnaderna, att skapa tydliga riktlinjer för bygglov och att samhällsplanera.

Ökad sysselsättning av biogas

De samhällsekonomiska effekterna av biogas kan leda till ökad sysselsättningen vid produktionen av biogas, förklarade Desirée Grahn, verksamhetsledare för Biogas Syd. Hon syftade till den möjlighet att producera biogas, utifrån det berikade lantbruk som Skåne har.

Dagen summerades som ett nätverk för att utbyta kunskap, erfarenheter och vision inför ett energieffektivt Skåne.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar