Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens

Skånskt bostadsnätverk bjöd för andra året i rad in till en vårkonferens. I torsdags kom deltagare från både offentlig och privat sektor, från fastighetsbolag, politiker till kommunala tjänstepersoner inom områdena integration och samhällsplanering, för en heldag på Malmömässan.

Skånskt bostadsnätverk, en arena för samverkan och kunskap, anordnade en heldag med fokus på bostadsmarknadens sociala dimension.

Assar Lindén, Boverket, inledde dagen med att tala om den rapport de har gjort gällande Europas sociala bostadssektor och om svårigheter och risker i bostadssektorn. Han avslutade sin föreläsning om social housing och dess möjligheter. Sofie Wehlin från Helsingborgshem talade om deras arbete med det befintliga beståendet. ”Lite som att svära i kyrkan när man säger att ett bostadsbolag vill ha ökad rörlighet”, sa Sofie skämtsamt. Helsingborgshem arbetar med något som kallas boendeförtur för ökad rörlighet och utgår från tre pilotprojekt som innebär att de vill hjälpa de hyresgäster som bor i den typ av bostäder bolaget vill komma åt att flytta, men som inte gör det.

Bostäder som vanliga människor har råd med

Ewa Magnusson från Boklok talade om möjligheterna i att bygga och bo billigt. Boklok bygger bostäder i så kallade b-lägen och utan tillval vid köp av bostad, men som av deras kunder uppfattas som a-lägen. De tittar på den sociala hållbarheten och den gröna hållbarheten. ”Boklok är bostäder som vanliga människor har råd med”, avslutar Ewa.

Eftermiddagen präglas av integration och nyanländas bostadssituation

Linnéa Lindeman från Sveriges kommuner och landsting talade om hur kommuner kan skapa bostäder för nyanlända och föredraget tog avstamp från anvisningslagen som trädde i kraft 2016. Hon exemplifierade detta utifrån hur Skellefteå kommun, Umeå kommun samt Luleå kommun jobbar. Det är allmännyttan, privatpersoner men även privata fastighetsägare som är med och skapar bostäder för nyanlända, berättade Linnéa.

”Vi ser inte dessa människor som nyanlända utan som hyresgäster och nya malmöbor”

Maher Akob, Malmö Stad, talade om hur många nya människor som Malmö Stad kommer att ta emot och att det är en utmaning att lösa bostadsfråga. Maher talade om vikten av att se dessa människor som potentiella hyresgäster och nämnde samverkan med civilsamhället som en framgångsfaktor i arbetet.

Ytterligare föreläsare under dagen var Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon, Ingrid Ehrnebo, White Arkitekter, Zandra Valencia, Sjöbo kommun, Sara van Lunteren, Lunds kommun, Sandra Garcia Zans från EOS Basketförening samt Anna Heide, MKB. Vill ni ta del av deras föreläsningar hittar ni dem här.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar