Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Igår samlades runt hundra bostadsmarknadsaktörer på Malmömässan för att diskutera bostadsförsörjningen i Skåne med ett särskilt fokus på frågans sociala dimension. Vi vill tacka alla talare och deltagare för en givande konferens!

Ta del av dagen i efterhand via #vårkonf2017 och genom föredragshållarnas presentationer.

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar