Arkiv: april, 2017

Årets Landskapsdag är genomförd i Höör

Runt 75 deltagare samlades i Höörs Aktivitetshus, Älvkullen, igår för att lyssna till intressanta presentationer om vår jords geologiska historia och dess betydelse för växt- och djurliv, samt dricksvattenförsörjning och pågående arbete med geoturism. Först presenterades hur jordens historia och hur dess

Publicerad: 26 april, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Från planbesked till genomförande

Den 20 april träffades ett 60- tal planerare från Skånes kommuner i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Nätverket som har varit igång sen 2014 valde att lyfta temat Från planbesked till genomförande för att synliggöra hur

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Konferens om Bioekonomi den 15 maj i Lund

Bioeconomy stakeholder conference  – Challenges and opportunities in the transition to bioeconomy Konferensen är en del av Hållbarhetsveckan och universitetets 350-jubileum och deltagarna kommer bjudas på nulägesanalys och diskussioner mellan industri, näringsliv, akademi och samhällsorganisationer

Publicerad: 18 april, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens

Skånskt bostadsnätverk, en arena för samverkan och kunskap, anordnade en heldag med fokus på bostadsmarknadens sociala dimension. Assar Lindén, Boverket, inledde dagen med att tala om den rapport de har gjort gällande Europas sociala bostadssektor och om

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Temadag med energieffektivisering i fokus

Mot ett fossilbränslefritt Skåne Dagens första föreläsare, Petter Forkstam, Energikontoret Skåne och ordförande Klimatsamverkan Skåne, ställde sig frågan om det var en utopi eller möjlighet att få samtliga skånska kommuner fossilbränslefria till år 2020. Han

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Igår samlades runt hundra bostadsmarknadsaktörer på Malmömässan för att diskutera bostadsförsörjningen i Skåne med ett särskilt fokus på frågans sociala dimension. Vi vill tacka alla talare och deltagare för en givande konferens! Ta del av dagen

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer